Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ  

         1 487 195 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüt edilen arazi miktarı 560 100 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 394 235 hektar civarındadır. 22 190 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 182 340 hektarlık bölümü (%46) sulanmaktadır. 105 648 hektarlık bölümü (%27) ise yatırım programlarına girmiş ve  106 247 hektarlık bölüm (%27) planlama ve projelendirilme aşamasındadır.   

 Yüzölçümü

36 954 km2

Tarıma elverişli arazi

1 487 195 ha

Sulanabilir arazi

394 235 ha

DSİ Yerüstü Sulamaları

160 150 ha

Planlama projelendirme aşaması

106 247 ha

Yatırım programı aşaması

105 648 ha

İşletme aşaması

182 340 ha

DSİ Yer altı Sulamaları

22 190 ha

SU KAYNAKLARI

Yıllık ortalama yağış

 559,4 mm

Toplam su potansiyeli

  16 270 hm 3 / yıl

Yerüstü suyu

  15 291,83 hm 3 / yıl

Yer altı suyu

     977 hm 3 / yıl

HİDROELEKTRİK ENERJİ

Toplam enerji potansiyeli

1050.98 MW % 100 – 3781.16 GWh/yıl% 100

1. Proje Aşaması (24 adet)

343.27 MW 62.02% 1172.86 GWh/yıl 62.66%

2. İnşa Halinde Olan (15 adet)

417.073 MW 20.83% 1360.815 GWh/yıl 20.06%

3. İşletmede Olan (33 adet)

1241.653 MW 17.15%  4252.169 GWh/yıl 17.28%