Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ  

         1 500 746 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 401 496 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 387 124 hektar civarındadır. 21 925 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 163 399 hektarlık bölümü (%42,21) sulanmaktadır. 34 605 hektarlık bölümü (%8,94) ise yatırım programlarına girmiş ve  189 120 hektarlık bölüm (%48,85) planlama ve projelendirilme aşamasındadır.   

 Yüzölçümü

36 9120 km2

Tarıma elverişli arazi

1 500 746 ha

Sulanabilir arazi

401 496 ha

DSİ Yerüstü Sulamaları

141 474 ha

Planlama projelendirme aşaması

189 120 ha

Yatırım programı aşaması

34 605 ha

İşletme aşaması

163 399 ha

DSİ Yer altı Sulamaları

21 925 ha

SU KAYNAKLARI

Yıllık ortalama yağış

 559 mm

Toplam su potansiyeli

  16 828 hm 3 / yıl

Yerüstü suyu

  15 919 hm 3 / yıl

Yer altı suyu

     909 hm 3 / yıl

HİDROELEKTRİK ENERJİ

Toplam enerji potansiyeli

1050.98 MW % 100 – 3781.16 GWh/yıl% 100

1. Proje Aşaması (24 adet)

343.27 MW 62.02% 1172.86 GWh/yıl 62.66%

2. İnşa Halinde Olan (15 adet)

417.073 MW 20.83% 1360.815 GWh/yıl 20.06%

3. İşletmede Olan (33 adet)

1241.653 MW 17.15%  4252.169 GWh/yıl 17.28%