Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

DSİ 7. Bölge Müdürlüğümüzün çalışma alanı Orta Karadeniz Bölgesinin sahil kesiminde Samsun, Ordu ve Sinop illeri ile iç kesiminde Amasya ve Tokat illerinin toplam 36 919 kmlik alanını kapsamaktadır. 2014 yılı sayımı neticelerine göre bölge sınırları içinde 3 118 616 kişi yaşamaktadır.
 

Tarihçe

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü' nün çekirdeği 1929 yılında o zamanki adı ile Su İşleri Reisliği' ne bağlı,  yurdumuzdaki ilk 5 taşra biriminden birisi olarak kurulmuş ve daha sonra 1954 yılında Bölge Müdürlüğü şekline dönüştürülmüştür.

Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan DSİ Genel Müdürlüğü'nün 26 bölgesinden biri olan Bölgemiz; Karadeniz Bölgesinin Orta Bölümünün kısmen kıyı ve kısmen de iç kesimlerini sınırları içine almaktadır.