Menüler

SULAMA PROJELERİ  

         1 500 746 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 401 496 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 387 124 hektar civarındadır. 21 925 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 163 399 hektarlık bölümü (%42,21) sulanmaktadır. 34 605 hektarlık bölümü (%8,94) ise yatırım programlarına girmiş ve  189 120 hektarlık bölüm (%48,85) planlama ve projelendirilme aşamasındadır.   

 Yüzölçümü 36 9120 km2
Tarıma elverişli arazi 1 500 746 ha
Sulanabilir arazi 401 496 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları 141 474 ha
Planlama projelendirme aşaması 189 120 ha
Yatırım programı aşaması 34 605 ha
İşletme aşaması 163 399 ha
DSİ Yer altı Sulamaları 21 925 ha
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış  559 mm
Toplam su potansiyeli   16 828 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu   15 919 hm 3 / yıl
Yer altı suyu      909 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli 1050.98 MW % 100 – 3781.16 GWh/yıl% 100
1. Proje Aşaması (24 adet) 343.27 MW 62.02% 1172.86 GWh/yıl 62.66%
2. İnşa Halinde Olan (15 adet) 417.073 MW 20.83% 1360.815 GWh/yıl 20.06%
3. İşletmede Olan (33 adet) 1241.653 MW 17.15%  4252.169 GWh/yıl 17.28%