Menüler

12.04.2017 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 1157 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 339'u teknik hizmetler ve 107'i GİH ile 4 Sağlık, 2 avukat, yardımcı hizmetler 28, 19 4C, 657 daimi işçi ve 1 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 1157 personel mevcuttur.Teknik Hizmetler 339
Genel İdari Hizmetler 107
Doktor 1
Sağlık Personeli 4
Avukat 2
657 4/C Geçici Personel 19
 Daimi İşçi 657
 Yardımcı Hizmetler 28
Geçici (Rasatçı) 1
TOPLAM 1157
TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİSİnşaat 64
Makine 23
Elektrik 5
Maden 4
Meteoroloji 4
Kimya 3
Harita 17
Ziraat 41
Jeoloji 21
Jeofizik 5
Çevre 10
Orman 1
Endüstri 1
Elektronik 5
Mimar 2
Su Ürünleri 3
Bilgisayar 2
Matematik 1
Metalurji 1
TOPLAM 213
   
TEKNİKER 92
TEKNİSYEN 29
TOPLAM 339