Menüler

17.07.2019 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 1197 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 352'si teknik hizmetler ve 99'u GİH ile 2 Sağlık, 2 avukat, yardımcı hizmetler 26, 4B 32,  683 daimi işçi ve 1 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 1197 personel mevcuttur. 

Teknik Hizmetler  352
Genel İdari Hizmetler 99
Doktor 1
Sağlık Personeli 1
Avukat 2
657 4/C 4/BGeçici Personel 32
 Daimi İşçi 683
 Yardımcı Hizmetler 26
Geçici (Rasatçı) 1
TOPLAM 1197
  TEKNİK PERSONEL DURUMU

MÜHENDİS

 

İnşaat

66

Makine

25

Elektrik

5

Maden

3

Meteoroloji

3

Kimya

2

Harita

21

Ziraat

55

Jeoloji

22

Jeofizik

4

Çevre

11

Endüstri

1

Elektronik

5

Mimar

1

Su Ürünleri

3

Bilgisayar

2

İstatistikçi

1

Metalurji

1

TOPLAM

230

 

 

TEKNİKER

93

TEKNİSYEN

29

TOPLAM

352