Menüler

12.04.2018 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 1316 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 340'ı teknik hizmetler ve 103'ü GİH ile 2 Sağlık, 2 avukat, yardımcı hizmetler 29, 20 4C, 13 4B, 807 daimi işçi ve 1 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 1316 personel mevcuttur.

 

Teknik Hizmetler 339
Genel İdari Hizmetler 103
Doktor 1
Sağlık Personeli 1
Avukat 2
657 4/C 4/BGeçici Personel 20 + 13
 Daimi İşçi 807
 Yardımcı Hizmetler 29
Geçici (Rasatçı) 1
TOPLAM 1316
  TEKNİK PERSONEL DURUMU

MÜHENDİS

 

İnşaat

65

Makine

24

Elektrik

5

Maden

3

Meteoroloji

3

Kimya

2

Harita

17

Ziraat

42

Jeoloji

22

Jeofizik

4

Çevre

11

Endüstri

1

Elektronik

5

Mimar

2

Su Ürünleri

3

Bilgisayar

2

İstatistikçi

1

Metalurji

1

TOPLAM

213

 

 

TEKNİKER

96

TEKNİSYEN

31

TOPLAM

340