Menüler

İMZALAR TERME İÇİN ATILDI

27.08.2019

“Samsun-Terme Terme Çayı Okullar Bölgesi Duvar Yapımı (7. Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı)” işinin Sözleşmesi, Bölge Müdürümüz Nazmi KOÇAK ve yüklenici Ceysu İnşaat arasında 27.08.2019 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli 5.808.900 TL’dir.