Menüler

BİTKİYİ SUYLA, SUYU TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ

22.08.2019

Kazova Sulama Birliği Sulaması, 2019 yılında toplam 75.220 dekar zirai arazide tarımsal faaliyetlerini yapmaktadır. 2. ürün Silajlık mısır, şekerpancarı, yonca meyve ve sebze hasadı yapılmaya devam ediyor.