Menüler

GELDİNGEN OVASI SULAMASI 2. KISIM İNŞAATI İŞİNİN KISMİ KABULÜ YAPILDI

26.06.2019

“Amasya Geldingen Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı” işinin kısmi kabulü, Bölge Müdür Yardımcımız Kağan ŞAN başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje ile Geldingen Ovası’nda 94.750 dekar zirai arazi sulamaya açılmıştır.