Menüler

ZORLU KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN KAR GÖZLEM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

08.03.2019

Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü Rasatlar Başmühendisliği personeli tarafından, muhtelif havzalarda yapılan kar ölçümleri ve kar gözlem istasyonlarından alınan veriler ile karın mevsim süresince havzadaki ortalama derinliği, ortalama su eşdeğeri, ortalama yoğunluğu, havzanın karla kaplı alanının belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalar sonucu, havzada kar veya buz şeklinde depolanmış ne kadar su olduğu hesaplanabilmektedir. Ayrıca Kar Gözlem İstasyonu mevkiinde hava sıcaklığı, rüzgar yön ve hızının tespiti yapılmaktadır.