Menüler

AMASYA SULUOVA SAĞ VE SOL SAHİL SULAMASI YENİLEME İŞİ İLE İLGİLİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23.11.2018

Bölge Müdürümüz Nazmi KOÇAK, Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı Nazmi KAĞNICIOĞLU, Bölge Müdür Yardımcıları Gökhan HACIÖMEROĞLU ve Serkan KAMAN, Şube Müdürleri ve ilgili teknik personelin katılımıyla, 23.11.2018 tarihinde firma temsilcisi tarafından Amasya Suluova Sağ ve Sol Sahil Sulamaları Yenileme işi ara rapor sunumu gerçekleştirilmiştir.Proje kapsamında; 149.720 dekar alanın açık kanal yerine basınçlı borulu olarak sulanmasının yanı sıra 2.700 dekar alanın sulama suyuna kavuşturulması sağlanacaktır.