Menüler

2018 YILI PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ

16.11.2018

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince;  Bölge Müdürlüğümüz çalışanlarının, İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak, korumak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla Personel Şube Müdürlüğü (Çalışma İlişkileri Şefliği) ve İşyeri Hekimimiz İnci SUKES koordinatörlüğünde periyodik sağlık muayenesi yapılmaktadır.Periyodik Sağlık Muayenesine Bölge Müdür Yardımcımız Serkan KAMAN ile çalışanlarımız katılmışlardır.