Menüler

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ LABORATUVARINDA İÇ TETKİK FAALİYETİ

08.10.2018

TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardı kapsamında, 08-10 Ekim 2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Laboratuvarı İç Tetkik Denetimi geçirecektir. Tetkik Heyetinde; Baştetkikçi Abdulmuttalip Özer, denetçiler Engin Yağmur, Mesut Bıçakçı, Fatma Aysun Kaplan ile gözlemciler Bekan Çetin ve Mutlu Çoban vardır.Açılış toplantısı, DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak’ın makamında, Bölge Müdür Yardımcısı Sançar Biçer ve Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürü Dr. Nazlı Ayyıldız Turan’ın katılımı ile yapıldı. Açılış toplantısının ardından Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü’ne geçildi ve denetim yapıldı.