Menüler

2020 YILI YAZ STAJI İPTAL DUYURUSU

25.06.2020

2020 YILI YAZ STAJLARININ İPTAL EDİLMESİ HAKKINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın 19.06.2020 tarihli ve  1636364  sayılı yazılarında belirtildiği üzere YÖK ile yapılan görüşmeler sonucunda; 2020 yılı yaz stajı yapacak üniversite öğrencilerinin stajlarını uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya  yaz  öğretimi  şeklinde  yükseköğretim  kurumları  tarafından  tamamlatılacağı Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Bu nedenle Covid-19  kaynaklı  herhangi  bir  sıkıntıya mahal vermemek, Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlarda bir bütünlük sağlanması ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 2020 yılı üniversite öğrencilerinin yaz stajının Bakanlığımız birimlerinde yapılmasının uygun olmadığı bildirilmiştir.

Bu doğrultuda daha önce staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin staj eğitimi de dâhil olmak üzere Bölge Müdürlüğümüzde 2020 yılında yaz stajı eğitimi yaptırılmayacaktır.

            Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere ayrıca yazı ile bildirim yapılmayacaktır.