Menüler

DSi 7. Bölge Müdürlüğü Toplulaştırma İlanı

13.05.2020

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Sinop, Samsun, Tokat ve Amasya illerine bağlı 79 Köy ve Mahalle 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi gereğince 20 Nisan 2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmi Gazetede 2445 karar sayısı ile  zorunlu toplulaştırma alanı ilan edilmiştir.