Menüler

Eski Hükümlü Personel Alımı Sınav Sonuçları

27.03.2020

Eski Hükümlü Personel Alımı Sınav Sonuçları

4857 Sayılı İş Kanununun 30.Maddesi gereğince Bölge Müdürlüğümüzde 25.03.2020 tarihinde yapılan Eski Hükümlü personel (Bahçıvan) mülakat sınavını asil ve yedek kazananlar listesi aşağıda yer almaktadır.

Asil Kazanan kısmında ismi yazan adayın aşağıda yer alan atamaya esas teşkil edecek belgeleri temin ederek 02.04.2020 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz Personel Şube Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Asil Kazanan adayın ilgili belgeleri belirtilen tarihe kadar teslim etmemesi durumunda atanma hakkını kaybedecektir. Bu durumda yedek aday hak sahibi olacaktır.

Bahçıvan Asil Kazanan

1-        T.C. KİMLİK NO (374…..454) Serkan BOZDEMİR

Bahçıvan Yedek Kazanan

1-        T.C. KİMLİK NO (225…..128) İbrahim GÖKKAYA

Atamaya Esas Evraklar

1-Başvuru Formu (2 Adet)
2-Vesikalık Fotoğraf (6 Adet)
3-Diploma(asıl)
4-İkametgâh
5-Kimlik Fotokopisi
6-Eski Hükümlü Belgesi(Aslı)
7-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
8-Askerlik Durum Belgesi
9-Adli Sicil Kaydı
10-Tam Teşekküllü Hastaneden Alınan Sağlık Raporu

Not: Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir. Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.