Menüler
Görev Alanı
DSİ 7. Bölge Müdürlüğümüzün çalışma alanı Orta Karadeniz Bölgesinin sahil kesiminde Samsun, Ordu ve Sinop illeri ile iç kesiminde Amasya ve Tokat illerinin toplam 36 919 km2 lik alanını kapsamaktadır. 2014 yılı sayımı neticelerine göre bölge sınırları içinde 3 118 616 kişi yaşamaktadır.
Tarihçe
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü' nün çekirdeği 1929 yılında o zamanki adı ile Su İşleri Reisliği' ne bağlı,  yurdumuzdaki ilk 5 taşra biriminden birisi olarak kurulmuş ve daha sonra 1954 yılında Bölge Müdürlüğü şekline dönüştürülmüştür. devamı...

Bölge Müdürlüğü
Facebook   twitter   instagram